Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 and AMRUT 2.0

முற்றிலும் குப்பை இல்லாத நகரமாக்குவதே  தூய்மை இந்தியா இயக்கம் -நகர்ப்புறம் 2.0வின் குறிக்கோளாகும் – பிரதமர் மோடி

முற்றிலும் குப்பை இல்லாத நகரமாக்குவதே தூய்மை இந்தியா இயக்கம்…

நகரங்களை குப்பை இல்லாத, முற்றிலும் குப்பை இல்லாத நகரமாக்குவதே இப்போது தூய்மை இந்தியா…
மேலும் படிக்க