Srikalahasthi Temple

புகழ்மிக்க சிவாலயமான ஸ்ரீகாளஹஸ்தி கோவிலில் இன்று  முதல்  பக்தர்களுக்கு அனுமதி..!

புகழ்மிக்க சிவாலயமான ஸ்ரீகாளஹஸ்தி கோவிலில் இன்று முதல் பக்தர்களுக்கு…

ஆந்திராவிலுள்ள புகழ்மிக்க சிவாலயமான ஸ்ரீகாளஹஸ்தி கோவிலில் இன்று (ஜூன் 15)முதல் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட…
மேலும் படிக்க