| RICE

இந்தியாவிடம் இருந்து 30 ஆண்டுக்கு பிறகு அரிசியை வாங்கும் சீனா.!

இந்தியாவிடம் இருந்து 30 ஆண்டுக்கு பிறகு அரிசியை வாங்கும்…

இந்தியாவிடம் இருந்து அரிசிஇறக்குமதி செய்ய, 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சீனா முடிவு செய்துள்ளது.…
மேலும் படிக்க