#Kashmir | #Ladakh | #UnionTerritories

28 மாநிலங்கள், 9 யூனியன் பிரதேசங்கள் கொண்ட நாடாக இந்தியா உருவானது.!

28 மாநிலங்கள், 9 யூனியன் பிரதேசங்கள் கொண்ட நாடாக…

காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 370ஆவது பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்டு,…
மேலும் படிக்க