#Kashmir | #Ladakh | China

லடாக்கில் சீனாவின் அத்துமீறலில் வீரமரணமடைந்த 20 இந்திய வீரர்களுக்கு நினைவுச்சின்னம்.!

லடாக்கில் சீனாவின் அத்துமீறலில் வீரமரணமடைந்த 20 இந்திய வீரர்களுக்கு…

கடந்த ஜூன் 15ல் லடாக்கில் சீனாவின் அத்துமீறலில் வீரமரணமடைந்த 20 இந்திய வீரர்களுக்கு…
மேலும் படிக்க