India Russia

வங்கக்கடலில் இந்திய-ர‌ஷிய கடற்படைகள் பயிற்சி – அதிர்ச்சியில் சீனா..!

வங்கக்கடலில் இந்திய-ர‌ஷிய கடற்படைகள் பயிற்சி – அதிர்ச்சியில் சீனா..!

இந்தியா மற்றும் ர‌ஷியாவின் முப்படைகள் இணைந்து கடந்த 2005-ம் ஆண்டு முதல் அடிக்கடி…
மேலும் படிக்க