GSLV-F-10-rocket | ISRO

12ஆம் தேதி விண்ணில் பாய்கிறது ஜி.எஸ்.எல்.வி. எப்-10’ ராக்கெட் – இஸ்ரோ  தகவல்

12ஆம் தேதி விண்ணில் பாய்கிறது ஜி.எஸ்.எல்.வி. எப்-10’ ராக்கெட்…

ஜி.எஸ்.எல்.வி. எப்-10’ ராக்கெட் இம்மாதம் 12ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைகோளை…
மேலும் படிக்க