இந்திய ராணுவ வீரர்கள்

ஜம்மு – காஷ்மீர் எல்லையில் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்திய பாகிஸ்தான் – பதிலடி கொடுத்த  இந்திய ராணுவ வீரர்கள்

ஜம்மு – காஷ்மீர் எல்லையில் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்திய…

ஜம்மு - காஷ்மீர் எல்லைப் பகுதியில் அத்துமீறி தாக்குதல்கள் நடத்துவதை பாகிஸ்தான் ராணுவம்…
மேலும் படிக்க