மதுரையில் அரியவகை கல்வெட்டு கண்டு பிடிப்பு.!

தமிழகம்

மதுரையில் அரியவகை கல்வெட்டு கண்டு பிடிப்பு.!

மதுரையில் அரியவகை கல்வெட்டு கண்டு பிடிப்பு.!

மதுரை விமான நிலையம் அருகே கூடல் செங்குளம் கண்மாயில் கி.பி., 13ம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த அரிய வகை ஆசிரியம் கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு

Leave your comments here...