West Bengal

மேற்கவங்கத்தில்  ஊரகப் பகுதிகளில் அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்க மத்திய அரசு திட்டம்

மேற்கவங்கத்தில் ஊரகப் பகுதிகளில் அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் மூலம்…

மேற்கு வங்க ஊரகப் பகுதிகளில் அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்க…
மேலும் படிக்க