two customer centric initiatives of RBI.

இந்தியாவில் 7 ஆண்டுகளில்  டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை 19 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது  -ரிசர்வ் வங்கியின் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி உரை..!

இந்தியாவில் 7 ஆண்டுகளில் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை 19 மடங்கு…

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின், வாடிக்கையாளர்களை மையப்படுத்திய இரண்டு புதிய கண்டுபிடிப்பு முன்முயற்சிகளை, அதாவது…
மேலும் படிக்க