submarines | Indian Navy

உள்நாட்டிலேயே ரூ.55,000 கோடியில் நீர்மூழ்கி கப்பல் தயாரிக்க இந்தியா திட்டம்..!

உள்நாட்டிலேயே ரூ.55,000 கோடியில் நீர்மூழ்கி கப்பல் தயாரிக்க இந்தியா…

இந்தியாவில் ஆறு நீர்மூழ்கி கப்பல்களை உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. சீனா,…
மேலும் படிக்க