submarine Vela

இந்திய கடற்படையில் புதிதாக நீர்மூழ்கிக்கப்பல் ‘வேலா’  அடுத்த வாரம் சேர்ப்பு..!

இந்திய கடற்படையில் புதிதாக நீர்மூழ்கிக்கப்பல் ‘வேலா’ அடுத்த வாரம்…

இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில், சீனாவின் ஊடுருவல் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த தருணத்தில் வேகமாக…
மேலும் படிக்க