Pradhan Mantri Krishi Sinjayi Yojana

விவசாயிகளிடையே பிரபலமடைந்து வரும் பிரதமர் க்ருஷி சிஞ்சாயி யோஜனா திட்டத்தின் கீழான உபரிக் குடிநீர் மேலாண்மைத் துணைத் திட்டம்..!

விவசாயிகளிடையே பிரபலமடைந்து வரும் பிரதமர் க்ருஷி சிஞ்சாயி யோஜனா…

பிரதமர் க்ருஷி சிஞ்சாயி யோஜனா திட்டத்தின் கீழான உபரிக் குடிநீர் மேலாண்மைத் துணைத்…
மேலும் படிக்க