Pon manickavel | TNGovt

காட்சிப்பொருளாக உள்ள விக்ரகங்களை, கோவில்களில் வைத்து வழிபட வேண்டும் – முன்னாள் ஐ.ஜி பொன் மாணிக்கவேல்..!

காட்சிப்பொருளாக உள்ள விக்ரகங்களை, கோவில்களில் வைத்து வழிபட வேண்டும்…

'காட்சிப்பொருளாக உள்ள விக்ரகங்களை, கோவில்களில் வைத்து வழிபட வேண்டும்,'' என, சிலை கடத்தல்…
மேலும் படிக்க