PER DROP MORE CROP

“ஒரு சொட்டு நீரில் அதிக விளைச்சல்” திட்டம் : மாநிலங்களுக்கு ரூ.4000 கோடி வருடாந்திர ஒதுக்கீடு..!

“ஒரு சொட்டு நீரில் அதிக விளைச்சல்” திட்டம் :…

பிரதமரின் வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டத்தின் ஒரு பகுதியான “ஒரு சொட்டு நீரில் அதிக…
மேலும் படிக்க