Pakistan | kidnapped | HinduGirl

பாகிஸ்தான் அராஜகம்:- இந்து மதத்தை சார்ந்த 14 வயது சிறுமியை கடத்தி மதமாற்றம் செய்து வலுக்கட்டாய திருமணம்..!

பாகிஸ்தான் அராஜகம்:- இந்து மதத்தை சார்ந்த 14 வயது…

பாகிஸ்தானில், ஹிந்துக்கள் சிறுபான்மையினராக உள்ளனர். இங்கு உள்ள சிந்து மாகாணத்தில் ஹிந்துக்கள் கணிசமாக…
மேலும் படிக்க