Mobile connectivity

எல்லைப்புறங்களில்  498 கிராமங்களுக்கு செல்போன் தொடர்பு வசதியை அளிக்கிறது மத்திய அரசு – ரவிசங்கர் பிரசாத்

எல்லைப்புறங்களில் 498 கிராமங்களுக்கு செல்போன் தொடர்பு வசதியை அளிக்கிறது…

பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகள் மற்றும் எல்லைப்புறங்களில் 498 கிராமங்களுக்கு செல்போன் தொடர்பு…
மேலும் படிக்க