Migrant Workers

புலம் பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் “ஹ்ரம் சக்தி” இணையதளம் தொடக்கம்.!

புலம் பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் “ஹ்ரம் சக்தி” இணையதளம்…

புலம் பெயரும் தொழிலாளர்களுக்காக, ‘ஷ்ரம்சக்தி’ என்ற இணையளத்தை கோவாவில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய…
மேலும் படிக்க