life saving medicines to Afghanistan

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 2 டன் அளவிலான உயிர்காக்கும் மருந்துகளை வழங்கிய இந்தியா..!

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 2 டன் அளவிலான உயிர்காக்கும் மருந்துகளை வழங்கிய…

ஆப்கானிஸ்தானை தலீபான் பயங்கரவாதிகள் கைப்பற்றி சுமார் 6 மாதங்கள் ஆகும் நிலையில், அங்கு…
மேலும் படிக்க