JohnPandian | Ayodhyacase | SupremeCourt

அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட கோவையில் இருந்து தங்க செங்கல் அனுப்பிய ஜான் பாண்டியன்.!

அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட கோவையில் இருந்து தங்க…

அயோத்தியில் ராம ஜென்ம பூமி என்று சொல்லப்படும் சுமார் 2.77 ஏக்கர் நிலம்…
மேலும் படிக்க