Indian Coast Guard Ship

இந்திய கடலோர காவல் படையில் புதிய கப்பல் சேர்ப்பு.!

இந்திய கடலோர காவல் படையில் புதிய கப்பல் சேர்ப்பு.!

இந்திய கடலோர காவல் படையில் சி-453, என்ற கப்பல், சென்னையில் இணைக்கப்பட்டது. இந்த…
மேலும் படிக்க