Indian built tug boats

தற்சார்பு இந்தியா : இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இழுவைப் படகுகளை பயன்படுத்த முக்கியத் துறைமுகங்களுக்கும் மத்திய கப்பல் அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல்

தற்சார்பு இந்தியா : இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இழுவைப் படகுகளை…

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இழுவைப் படகுகளை மட்டுமே முக்கியத் துறைமுகங்கள் இனி பயன்படுத்தும், தற்சார்பு…
மேலும் படிக்க