Hyderabad | caraccident | CCTV

ஐதராபாத்தில் பாலத்தில் இருந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்து பறந்து விழுந்த கார்..!

ஐதராபாத்தில் பாலத்தில் இருந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்து பறந்து விழுந்த…

ஐதராபாத்தில், ராய்துர்க்கம் பகுதியில் உள்ள பயோடைவர்சிட்டி மேம்பாலத்தில், அதிவேகமாக சென்ற கார், வளைவில்…
மேலும் படிக்க