Himalayan Geology

வளிமண்டலத்தில்  அதிக அளவில் கார்பன்-டை-ஆக்சைடை வெளியேற்றும் இமயமலை புவிவெப்ப நீரூற்றுகள்.!

வளிமண்டலத்தில் அதிக அளவில் கார்பன்-டை-ஆக்சைடை வெளியேற்றும் இமயமலை புவிவெப்ப…

இமயமலை புவிவெப்ப நீரூற்றுகள், வளிமண்டலத்தில் அதிக அளவில் கார்பன்-டை-ஆக்சைடை வெளியிடுகின்றன. எரிமலை வெடிப்புகள்,…
மேலும் படிக்க