GangeMission | Narendramodi

பிரதமர் மோடியின் அன்பளிப்பாக வந்த பரிசு பொருட்களை ஏலம் விட்டதில், அரசிற்கு 15கோடி ரூபாய் வருமானம்-மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் பட்டேல்

பிரதமர் மோடியின் அன்பளிப்பாக வந்த பரிசு பொருட்களை ஏலம்…

பிரதமர் மோடி செல்லும் வெளிநாடு மற்றும் உள்நாட்டு பயணங்களின் போது பல தலைவர்களை…
மேலும் படிக்க