First Chief of Defense Staff| Bipin Rawat

இந்தியாவின் முதல் முப்படைகளின் தலைமைத் தளபதியாக – விபின் ராவத் நியமனம்

இந்தியாவின் முதல் முப்படைகளின் தலைமைத் தளபதியாக – விபின்…

இராணுவ படை, விமானப்‌ படை, கடற்படை ஆகிய முப்படைகளையும்‌ ஒருங்கிணைக்கும்‌ நோக்கில்‌,”முப்படைத்‌ தளபதி’…
மேலும் படிக்க