FILM PRODUCERS

படப்பிடிப்புகள் எப்போது..? திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள்,  மற்றும் திரைத்துறைப் பிரதிநிதிகளுடன் மத்திய அமைச்சர் சந்திப்பு..!

படப்பிடிப்புகள் எப்போது..? திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள், மற்றும் திரைத்துறைப் பிரதிநிதிகளுடன்…

திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள், திரைப்படக் காட்சியாளர் சங்கங்கள் மற்றும் திரைத்துறைப் பிரதிநிதிகளுடன் மத்திய அமைச்சர்…
மேலும் படிக்க