England’

இங்கிலாந்தில்  இந்து கோவிலை முற்றுகையிட்டு போராட்டம்..!

இங்கிலாந்தில் இந்து கோவிலை முற்றுகையிட்டு போராட்டம்..!

இங்கிலாந்தின் லீசெஸ்டர்ஷையர் பகுதியில் வசிக்கும் இந்து- முஸ்லீம் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. சமீபத்தில்…
மேலும் படிக்க