#DogAttack

அதிகரிக்கும் தெருநாய் தொல்லை.. ஆண்டுக்கு 28,000 நாய்களுக்கு இனவிருத்தி கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை – சென்னை மாநகராட்சி..!

அதிகரிக்கும் தெருநாய் தொல்லை.. ஆண்டுக்கு 28,000 நாய்களுக்கு இனவிருத்தி…

சென்னையில் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும் விதத்தில் ஆண்டுக்கு 17,000 நாய்களுக்கு இனவிருத்தி கட்டுப்பாடு…
மேலும் படிக்க