CBI | சுபோத் குமார் ஜெய்ஸ்வால்

சிபிஐ புதிய இயக்குனராக சுபோத் குமார் ஜெய்ஸ்வால் நியமனம்

சிபிஐ புதிய இயக்குனராக சுபோத் குமார் ஜெய்ஸ்வால் நியமனம்

சி.பி.ஐ. இயக்குனர் பதவி பிப்ரவரி 4-ம் தேதியில் இருந்து காலியாக இருக்கிறது. கூடுதல்…
மேலும் படிக்க