AyodhyaCase | SupremeCourt | MukhtarAbbasNaqv

அயோத்தி தீர்ப்பின் மீது முஸ்லிம் தனிநபர் சட்ட வாரியம் மறு ஆய்வுமனு தாக்கல் செய்யும் முடிவுக்கு மத்திய மந்திரி முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி எதிர்ப்பு.!

அயோத்தி தீர்ப்பின் மீது முஸ்லிம் தனிநபர் சட்ட வாரியம்…

அயோத்தி, ராமஜென்மபூமி நில விவகாரத்தில் 2.77 ஏக்கர் நிலத்தில் ராமர் கோவில் கட்டிக்கொள்ளலாம்…
மேலும் படிக்க