Ayodhya | NSA | AjitDoval

அயோத்தி தீர்ப்பு : அனைத்து மதத் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜீத் தோவல்..!

அயோத்தி தீர்ப்பு : அனைத்து மதத் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை…

டெல்லியில் உள்ள தனது இல்லத்தில், அயோத்தி தீர்ப்புக் குறித்து, அனைத்து மத தலைவர்களுடன்,…
மேலும் படிக்க