Autism Spectrum Disorder

மன இறுக்க குறைபாடு குறித்த விழிப்புணர்வு : கடலில் 12 வயது சிறுமி 36 கி.மீ தூரம் நீந்தி சாதனை.!

மன இறுக்க குறைபாடு குறித்த விழிப்புணர்வு : கடலில்…

மன இறுக்க குறைபாடு(ஆட்டிசம்) பற்றி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த, கடலில் 12 வயது சிறுமி…
மேலும் படிக்க