10 Broad Gauge Locomotives

வங்கதேசத்துக்கு 10 அகலப்பாதை ரயில் என்ஜின்களைகளை வழங்கிய இந்தியா ..!

வங்கதேசத்துக்கு 10 அகலப்பாதை ரயில் என்ஜின்களைகளை வழங்கிய இந்தியா…

10 அகலப்பாதை ரயில் என்ஜின்களைகளை வங்கதேசத்துக்கு இந்தியா வழங்கியது. இன்று நடைபெற்ற ஒப்படைப்பு…
மேலும் படிக்க