வெள்ளை வெங்காயம்

அலிபாக் வெள்ளை வெங்காயத்திற்கு புவிசார் குறியீடு

அலிபாக் வெள்ளை வெங்காயத்திற்கு புவிசார் குறியீடு

மகாராஷ்ட்ராவில் விளையும் அலிபாக் வெள்ளை வெங்காயத்திற்கு, புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவகுணம் கொண்ட…
மேலும் படிக்க