விவசாயிகள் வேதனை

விவசாய நிலத்தை உழுவதற்கு உழவு மாடுகள் கிடைக்காததால்… மகனுடன் களத்தில் உழவு பணியை செய்த விவசாயி – வறுமையின் கோரதாண்டவம்.!

விவசாய நிலத்தை உழுவதற்கு உழவு மாடுகள் கிடைக்காததால்… மகனுடன்…

உழவு மாடுகள் கிடைக்காததால்,மாடுகள் செய்ய வேண்டிய பரம்படிக்கும் விவசாய பணியை மதுரை மாவட்டம்…
மேலும் படிக்க
பொங்கல் பானையில் கட்டும் மஞ்சள் கிழங்கு ஆயிரம் ஏக்கரில் உற்பத்தி செய்த பிறகும் போதிய விலை கிடைக்கவில்லை என விவசாயிகள் வேதனை..!

பொங்கல் பானையில் கட்டும் மஞ்சள் கிழங்கு ஆயிரம் ஏக்கரில்…

பொங்கல் பானையில் கட்டும் மஞ்சள் கிழங்கு ஆயிரம் ஏக்கரில் உற்பத்தி செய்த பிறகும்…
மேலும் படிக்க