மறைந்த கணவருக்கு கோவில்

கணவர் மறைந்த சோகம் தாங்காமல் கோயில் கட்டி வழிபடும் மனைவி.!

கணவர் மறைந்த சோகம் தாங்காமல் கோயில் கட்டி வழிபடும்…

கணவர் இறந்தாலும் தன்னுடனேயே இருக்க வேண்டும் என எண்ணி கணவருக்கு கோயில் கட்டி…
மேலும் படிக்க