மனோஜ் சின்ஹா

ஜம்மு காஷ்மீர் புதிய ஆளுநராக மனோஜ் சின்ஹா நியமனம்..!

ஜம்மு காஷ்மீர் புதிய ஆளுநராக மனோஜ் சின்ஹா நியமனம்..!

ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தின் துணை நிலை ஆளுநராக பதவி வகித்து வந்த…
மேலும் படிக்க