‘மனித மூலதன குறியீடு’ பட்டியல்

‘மனித மூலதன குறியீடு’ பட்டியலில், இந்தியா, 116வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.!

‘மனித மூலதன குறியீடு’ பட்டியலில், இந்தியா, 116வது இடத்தை…

உலக வங்கி, 174 நாடுகளில், கல்வியறிவு பெற்ற குழந்தைகள், அவர்களின் ஆரோக்கிய நிலை…
மேலும் படிக்க