மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் | இ-சஞ்சீவனி | eSanjeevani

நாடு முழுவதும் 7 லட்சம் பேருக்கு இ-சஞ்சீவினி டெலிமெடிசின் சேவை – மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல்

நாடு முழுவதும் 7 லட்சம் பேருக்கு இ-சஞ்சீவினி டெலிமெடிசின்…

நாடு முழுவதும் இதுவரை ஏழு லட்சம் பேருக்கு இ-சஞ்சீவினி டெலிமெடிசன் சேவை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக…
மேலும் படிக்க