மகாளய அமாவாசை

மகாளய அமாவாசை நாளில் ஶ்ரீதன்வந்த்ரி ஆரோக்கிய பீடத்தில் மோட்ச தீபம்

மகாளய அமாவாசை நாளில் ஶ்ரீதன்வந்த்ரி ஆரோக்கிய பீடத்தில் மோட்ச…

ஆலயங்களில், இறந்தவரின் ஆன்மா இறைவனின் திருவடிகளை அடைய வேண்டி மோட்ச தீபம் ஏற்றப்படுகிறது.…
மேலும் படிக்க