பெண்கள் பாதுகாப்பு | குழந்தைகள் பாதுகாப்பு |

குழந்தைகள் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தும் பிரச்சார வாகனத்தை, மாவட்ட நீதிபதி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.!

குழந்தைகள் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தும் பிரச்சார வாகனத்தை, மாவட்ட நீதிபதி…

திருவில்லிபுத்தூரில் குழந்தைகள் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தும் பிரச்சார வாகனத்தை, மாவட்ட நீதிபதி கொடியசைத்து துவக்கி…
மேலும் படிக்க