பிளாஸ்டிக் பைகளுக்கு தடை

ஒரு முறை பயன்படுத்தும்  லேஸ், குர்குரே பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்டுகளுக்கு தடை – தமிழக அரசு  உத்தரவு..!

ஒரு முறை பயன்படுத்தும் லேஸ், குர்குரே பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்டுகளுக்கு…

உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் 'நொறுக்குத் தீனிகளை அடைப்பதற்காக ஒருமுறை பயன்படுத்தும் , பிளாஸ்டிக்…
மேலும் படிக்க