பிரதமர் உழவர் உதவி நிதி திட்டம்

ஊரடங்கு காலத்தில் பிரதமரின் ஊழவர் நிதி திட்டம் மூலம் ஊழவர்களுக்கு 75,000 கோடி ரூபாய் நேரடியாக வங்கிகளில் டெபாசிட்..!

ஊரடங்கு காலத்தில் பிரதமரின் ஊழவர் நிதி திட்டம் மூலம்…

பிரதமர் உழவர் உதவி நிதி திட்டம், உழவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். இத்திட்டத்தின் கீழ்…
மேலும் படிக்க