பாதுகாப்பு அமைச்சகம் | INDIAN ARMY

இந்திய ராணுவத்தில் பெண் அதிகாரிகள் நிரந்தர ஆணையத்துக்கு அனுமதி – விண்ணப்பங்களைத் தாக்கல் செய்ய ராணுவத் தலைமையகம் அறிவுறுத்தல் ..!

இந்திய ராணுவத்தில் பெண் அதிகாரிகள் நிரந்தர ஆணையத்துக்கு அனுமதி…

இந்திய ராணுவத்தில் பெண் அதிகாரிகளுக்கு நிரந்தர ஆணையத்தை அமைப்பதற்கான அரசின் முறையான அனுமதிக்…
மேலும் படிக்க