பத்திர பதிவு அலுவலகம்

இடுப்பளவு தண்ணீர் : வெள்ளத்தில் மூழ்கிய பத்திர பதிவு அலுவலகம்.!

இடுப்பளவு தண்ணீர் : வெள்ளத்தில் மூழ்கிய பத்திர பதிவு…

தேவகோட்டை ராம்நகரில் பத்திரப்பதிவு அலுவலகம் இயங்கி வருகிறதுஇந்த அலுவலகம் சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்கு…
மேலும் படிக்க