நீர்மூழ்கி கப்பல் எதிர்ப்பு போர் பாதுகாப்பு

பாதுகாப்பு துறையில் ‘தற்சார்பு இந்தியா’-வுக்கு ஊக்கம்: ரூ 1,350 கோடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தம் கையெழுத்து.!

பாதுகாப்பு துறையில் ‘தற்சார்பு இந்தியா’-வுக்கு ஊக்கம்: ரூ 1,350…

பதினான்கு ஒருங்கிணைந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் எதிர்ப்பு போர் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை (ஐஏடிஎஸ்) ரூ…
மேலும் படிக்க