சீனா | டோக்லாம்

டோக்லாம் பகுதியை நெருங்க சாலை அமைத்து எல்லைக்குள் ஊடுருவி சீனா – செயற்கைகோள் புகைப்படத்தால் அம்பலம்

டோக்லாம் பகுதியை நெருங்க சாலை அமைத்து எல்லைக்குள் ஊடுருவி…

இந்தியா - சீனா எல்லைப் பகுதியில் உள்ள டோக்லாமில், அத்துமீறி சாலை அமைக்கும்…
மேலும் படிக்க