சாத்தையாறு அணை

சாத்தையாறு அணை சீரமைக்கப்படுமா..? பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பு குறித்த சிறப்பு தொகுப்பு.!

சாத்தையாறு அணை சீரமைக்கப்படுமா..? பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பு குறித்த சிறப்பு…

மதுரை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரே நீர்த்தேக்கமான சாத்தையாறு அணை தண்ணீரின்றி வறண்டும் ஆக்கிரமிப்புகளால்…
மேலும் படிக்க